MEDLEMSREGISTER

Som medlem i et travlag har man sin egen medlemsside «Min Profil, samt oversikt over egne hester «Mine hester».
Medlemsansvarlige har tilgang til siden «Medlemsadministrasjon».


Logg inn
Bruker
Passord
Glemt passord


Innlogging i medlemsregisteret
Brukernavn:
Ditt medlemsnummer
Passord: DNT + ditt postnummer, f.eks DNT1850. (Bytt passord ved første gangs pålogging)

Er du ikke medlem? Klikk her for å melde deg inn i et travlag.


BRUKERVEILEDNING MEDLEMSREGISTERET (PDF) - for medlemsansvarlige


Innmelding av nytt medlem
Det er travlagene selv som skal registrerer innmelding av nye medlemmer i medlemsregisteret. Dette gjøres av medlemsansvarlig eller den som har tilgang til medlemsregisteret via vervet «medlemsansvarlig». Innmeldingen godkjennes deretter sentralt hos DNT for å unngå doble medlemskap, da man kun kan være medlem av ett travlag.

Utsendelse av medlemskontingent
DNT sentralt sender ut medlemskontingent èn gang i året på vegne av travlagene. Dette skjer i begynnelsen av januar, med betalingsfrist 31.januar. Det sendes deretter ut èn purring (purregebyr
kr. 49,-)
Utover dette foretar lagene selv innkreving av kontingent fra medlemmene.


MERK: For medlemmer som har betalt direkte til travlaget, MÅ laget sende en bekreftelse på mottatt betaling til DNT -
medlemsregister@travsport.no. Dette for at betalingen skal bli registrert slik at medlemskapet er gyldig.

Utmelding
Utmeldingen følger DNTs lov, § 6-4, (2):
«Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt av travlaget. Utmelding medfører ikke at medlemmets opparbeidede forpliktelser overfor travlaget bortfaller.»

Travlaget skal selv registrere medlemmer som utmeldt, evt. sende beskjed om utmelding til DNT sentralt. Medlemskontingenter som skal krediteres må gis beskjed om til DNT - medlemsregister@travsport.no

Bytte av travlag
Ved overgang til nytt travlag gjelder samme vilkår som for utmelding. Medlemmet må melde seg ut av travlaget man tilhører, samt inn i det nye. Nytt travlag melder inn personen som nytt medlem via medlemsregisteret. Står personen fortsatt registrert som medlem i tidligere lag, vil dette bli fanget opp ved dublettsjekk hos DNT sentralt.

Har ikke ditt lag medlemsregisteransvarlig?
En representant for travlagets styre sender navn på ønsket medlemsansvarlig til DNT - medlemsregister@travsport.no

For opplæring i medlemsregisteret, ta kontakt med din lokale forbundssekretær:
http://www.travsport.no/Organisasjon/ForbundLag/Det-Norske-Travselskaps-Forbundssekeretarer/