Logg inn
Bruker
Passord
Glemt passord


Hvordan blir jeg medlem?

1. Vet du hvilket travlag du vil bli medlem av, ta kontakt med aktuelt travlag. Travlaget kan administrere egen medlemsmasse i medlemsregisteret.

Det er travlagene selv som godkjenner medlemskapet (jfr. DNTs lov) og registrerer innmelding av nye medlemmer.

2. Du kan fylle ut "Bli medlem"-formularet som du finner i menylinjen øverst på www.travsport.no.
3. Du kan kontakte forbundssekretæren i din region, han/hun bistår deg med innmelding overfor travlaget.

Oversikt over forbundssekretærer finner du her:

http://www.travsport.no/Organisasjon/ForbundLag/Det-Norske-Travselskaps-Forbundssekeretarer/

Hvor mye koster det å være medlem?

Det er travlagene selv som på sine generalforsamlinger vedtar medlemskontingenten for kommende år. Kontingenten blir sendt ut i starten av januar hvert år. Kontakt det aktuelle travlaget eller din forbundssekretær for opplysninger rundt kontingentsatsen. Husk at kontingenten i sin helhet går direkte til travlagene.

Utsendelse av medlemskontingent

DNT sentralt sender ut medlemskontingent èn gang i året på vegne av travlagene. Hovedutsendelsen får medlemmene i postkassa i starten av året, og betalingsfristen er 31.januar. Vi sender deretter èn purring (purregebyr 49 kroner.
Utover dette foretar lagene selv innkreving av kontingent fra medlemmene.
MERK: Bekreftelse på mottatt betaling må sendes på e-post til: medlemsregister@travsport.no
Dette for at vi sentralt skal få registrert betalingen/medlemskapet i systemet vårt.

Innlogging i medlemsregisteret

Brukernavn: Ditt medlemsnummer (står på giroen med medlemskontingenten)

Passord: DNT+ditt postnummer, f.eks DNT1850. (Bytt passord ved første gangs pålogging)

Endring av personlige opplysninger

Det er viktig at du oppdaterer personopplysningene dine dersom det skjer endringer med f.eks. adresse, mobilnummer eller mailadresse. Dette kan du gjøre under "Min profil" når du logger deg inn i medlemsregisteret. Ligger du inne med feil fødselsdato eller du har foretatt navneendring må dette meldes inn til: medlemsregister@travsport.no

Slike opplysninger kan kun endres sentralt.

Bytte av travlag

Ved bytte av travlag benyttes eget overgangsskjema (se link). Fullstendig skjema, skrevet under av både nytt og gammelt lag, sendes til:
medlemsregister@travsport.no

Last ned overgangsskjema her

Utmelding

Utmeldingen følger DNTs lov, § 6-4, (2):
«Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt av travlaget. Utmelding medfører ikke at medlemmets opparbeidede forpliktelser overfor travlaget bortfaller.»

Travlaget sender informasjon om utmeldingen til:
medlemsregister@travsport.no

Har ikke ditt lag medlemsregisteransvarlig?

En representant for travlagets styre sender navn på ønsket medlemsansvarlig til medlemsregister@travsport.no

Ønsker du ytterligere opplæring i medlemsregisteret? Ta kontakt med din lokale forbundssekretær:
http://www.travsport.no/Organisasjon/ForbundLag/Det-Norske-Travselskaps-Forbundssekeretarer/

Her finner du en enkel oppskrift for bruk av medlemsregisteret

Brukerveiledning (PDF)